กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 18 ก.ค. 63

แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครูและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563