ทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางหลวง

วันนี้ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พานักศึกษาในคณะไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางหลวง ปทุมธานี งานนี้นักศึกษาและอาจารย์อิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ

ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_0
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_1
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_2
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_3
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_4
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_5
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_6
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_7
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_8
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_9
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_10
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_11
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_12
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_13
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_14
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_15
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_16
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_17
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_18
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_19
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_20
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_21
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_22
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_23
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_24
ถวายเทียนวัดบางหลวง 3763_200703_25
previous arrow
next arrow