กำหนดการการจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีการจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว • พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู • พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ • พิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี กำหนดการพิธี ประจำปีการศึกษา 2562 เวลา 07.30-08.30 น. – นักศึกษาใหม่รายงานตัว (แยกตามคณะ) บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารหอประชุม เวลา 08.30-09.00 น. – นักศึกษาใหม่เข้าสู่ห้องประชุมบัวหลวง เวลา 09. 10 น. – บรรเลง “มาร์ชมหาวิทยาลัยปทุมธานี” อาจารย์และผู้มีเกียรติ เข้าสู่บริเวณพิธี เวลา 09. 20 น. – นักศึกษาใหม่ร้องเพลง “มาร์ชมหาวิทยาลัยปทุมธานี” นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี […]

ENGINEERING TECHNOLOGY

13 July 2562