ภาพงานพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Slider