หน้าแรก

Slider 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Engineering and Technology
Slider 2
มุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษา
มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
Slider 3
เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐและเอกชน
previous arrow
next arrow

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ

ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และโลจิสติกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ระดับปริญญาโท - เอก

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


ติดตามเราได้ที่                                                                             


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ตั้งอยู่ ณ อาคารอุบลรัตนราชกัญญา (อาคาร 1) ชั้น 1

140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 02-975-6970 , 02-975-6999 #1117