กิจกรรม“พาน้องไหว้ศาล (หลักเมือง) ศิระกรานรัชกาลที่ 5 พบผู้ว่าเมืองปทุมธานี ”

“ พาน้องไหว้ศาล (หลักเมือง) ศิระกรานรัชกาลที่ 5 พบผู้ว่าเมืองปทุมธานี ”

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565

รูปภาพกิจกรรม คลิ๊กที่นี่