กิจกรรมพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู

พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู และพิธีไหว้พระวิษณุกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563