คณะวิศวฯจัดพิธีกตัญญุตา-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564-2565

วันเสาร์ 6 สิงหาคม 2565 เวลาช่วงบ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564 - 2565 ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 2508โดยมี ศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในคณะจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ และสาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีดังกล่าว


 

พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม​ ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปภาพคลิ๊กที่นี่

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

รูปภาพคลิ๊กที่นี่

รางวัลจัดประกวดพานไหว้ครู

รูปภาพคลิ๊กที่นี่