โครงการฝึกปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ครั้งที่ 2

ประมวลภาพ โครงการฝึกปฏิบัติงานสำรวจภาคสนาม ครั้งที่ 2

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชน สวนเกษตร ส.บุญมีฤทธิ์ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี


รูปภาพ คลิ๊กที่นี่