พาน้องปี 1 ไหว้ศาลหลักเมือง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการ
‘พาน้องไหว้ศาล (หลักเมือง) นมัสการรัชกาลที่ 5 พบผู้ว่าฯเมืองปทุมธานี’
เมื่อวันที่ 28 ส.ค.62 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ‘ขอตั้งใจเรียน ทดแทนพระคุณพ่อแม่ และอยากให้ช่วยกันพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปทุมธานี’ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ สาขาวิชา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 230 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 9