พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในปีนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีจัดพิธีไหว้ครูประจำคณะฯ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๕๐๘ เรียนเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานค่ะ