ภาพงานพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครูพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2562วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557574
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557572
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557579
ptu_web_information_407_P_img_Detel_2019071415575711
ptu_web_information_407_P_img_Detel_2019071415575714
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557578
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557576
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557577
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557571
ptu_web_information_407_P_img_Detel_201907141557570
PREV
NEXT