อบรมเชิงปฏิบัติการ Autodesk Civil 3D

อบรมเชิงปฏิบัติการ Autodesk Civil 3D

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-18.00 น.

ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ประมวลภาพการอบรม คลิ๊กที่นี่