โครงการบูรณศาสนสถานด้วยทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

โครงการบูรณศาสนสถานด้วยทักษะช่าง ประจำปีการศึกษา 2564

(สร้างแผนที่ 2 มิติ โดยใช้อากาศยานโดรน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่  4 มีนาคม 2565

ณ วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


รูปภาพ คลิ๊กที่นี่