โครงการศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2561

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใส่ใจทั้งคุณภาพและสิ่งแวดล้อม รู้จักที่มาของ "กระดาษจากคันนา" ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ทำให้เกิดเป็นรายได้เสริมและลดโลกร้อน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรภายใต้แนวคิด "ทำของเสียไม่เสียของ" ที่นำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อและกระดาษ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผ่านการนำเสนอด้วยภาพยนตร์ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/prg/2922902