กำหนดการการจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีได้มีการจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
• พิธีกตัญญุตาบูชาพระคุณครู
• พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
• พิธีหล่อเทียนพรรษา
ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กำหนดการพิธี ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 07.30-08.30 น. - นักศึกษาใหม่รายงานตัว (แยกตามคณะ) บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 อาคารหอประชุม
เวลา 08.30-09.00 น. - นักศึกษาใหม่เข้าสู่ห้องประชุมบัวหลวง
เวลา 09. 10 น. – บรรเลง “มาร์ชมหาวิทยาลัยปทุมธานี” อาจารย์และผู้มีเกียรติ เข้าสู่บริเวณพิธี
เวลา 09. 20 น. – นักศึกษาใหม่ร้องเพลง “มาร์ชมหาวิทยาลัยปทุมธานี” นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี
อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และผู้มีเกียรติ เข้าสู่บริเวณพิธี
ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย จุดธูปบูชาพระรัตนตรัย

พิธีกตัญญุตา บูชาพระคุณครู
- การเชิญบายศรี และการแสดงชุด “ปทุมธานีบายศรีสู่ขวัญ”
- ผู้แทนนักศึกษาอ่านทำนองเสนาะ / บทบูชาครู / ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม / กล่าวคำปฏิญาณ
- ประกอบพิธีกตัญญุตา บูชาพระคุณครู / จุดเทียนชัยบายศรี / การเจิมอุปกรณ์การเรียน โดยนายกสภามหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี

พิธีปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่
- ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
- ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษา

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดี เปิดกรวยและกล่าวถวายราชสดุดี
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เวลา 10.50-11.50 น. รับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การศึกษากับการสร้างอนาคต” โดย ผศฦเกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
เวลา 12.00 น. พิธีหล่อเทียนพรรษา (บริเวณโดม หน้าอาคารหอประชุม)
– นายกสภา อธิการบดี ที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ประจำ ผู้มีเกียรติและนักศึกษา
เวลา 13.30 น. – กิจกรรมไหว้ครู (ตามคณะ)
เวลา 15.00 น. – การเยี่ยมชมห้องสำนักงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เสร็จพิธี