ถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดแม่กาษา จังหวัดตาก

ทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้เป็นเจ้าภาพถวายผ้ามหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีกุน นำทีมโดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี และเหล่าคณาจารย์ บุคคลากรได้ร่วมกันเดินทางไปถวายผ้ามหากฐินสามัคคี สรุปยอดเงินทำบุญกฐินทั้งหมดรวม ๑,๐๒๒,๒๐๑.๗๕ บาท ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี และวิทยาลัยในเครือมา ณ โอกาสนี้ค่ะ