รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (THE 9th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2018)