คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมถวายเทียนพรรษา สังฆทานและปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยมีพระมหาถาวรถิระจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง รับถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางหลวง จ.ปทุมธานี

System

7 July 2565

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ

  วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้มีการประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาฯ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจากสภาวิศวกร ดังรายนามดังต่อไปนี้ นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข รองประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ อนุกรรมการ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย อนุกรรมการ นางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ

System

3 December 2561

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 (THE 9th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2018)

System

1 December 2561
1 2 3