วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชันษายิ่งยืนนาน

* * * * * * * * * * *

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยปทุมธานี